Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
ЗА НАС

СЧЕТОВОДНА КЪЩА МИЛАДО ООД
е основана през 1996г. в гр.София.

Съдружници в дружеството са :

Цветомила Стоименова Найденова–икономист и
Тодорка Веселинова Найденова–юрист.

За 23 години дружеството се натрупа огромен опит в областта на
счетоводните услуги.
Ние предлагаме обслужване с
нулев риск  за фирми и граждани чрез изградени практики, ефективни методи и процедури в областта на счетоводството и обслужването в сферата на финансите и данъчното законодателство, .

За качественото и
пълно счетоводно обслужване, както и за защита интересите на нашите клиенти, работим с висококвалифицирани и мотивирани професионалисти, както и с широк кръг постоянни външни сътрудници в областта на одита, счетоводството, данъците и правото.

През 2017 г. се регистрира и

СЧЕТОВОДНА КЪЩА МИЛАДО КОНСУЛТ ЕООД

Фирма поема дейности като одит на фирми и общини по програми на Европейския съюз , счетоводни услуги и правни консултации на фирми . 

Основни дейности на дружествата са:

  • финансово-счетоводни и правни услуги;
  • маркетинг, мениджмънт, проучвателна и експертна дейност
  • консултации и одит по програми на Европейския съюз

На този етап компанията отчита огромни ползи в управлението на времето и организацията на работните процеси. Ползата за нашите клиенти е  по-рентабилна и финансово конкурентна услуга.

Приоритети на дружеството - Стремежът на дружеството е да осигури на своите клиенти:

  • Качествени, бързи и ценово обосновани правни и счетоводни услуги;
  • Прецизни бизнес съвети и иновации за клиента;
  • Конкурентни цени;
  • Индивидуален подход към всеки клиент;
  • Оптимизиране на счетоводството, финансите и данъците, съобразно спецификата на извършваната дейност;
  • Данъчна и правна защита.

Към момента в фирмите разполагат с персонал от десет високо квалифицирани и мотивирани служители и обслужват счетоводно  фирми със различен профил на дейност. Компаниите работят с множество външни сътрудници, предлагащи различни услуги, полезни за клиентите й, като нотариуси, застрахователни брокери и нефинасови компании . Идеите за бъдещето са да се подобри организацията на работата в екипа, да се повиши производителността на труда и да се предлагат още по всеобхватни и полезни услуги.

Търси в документи