Choose a Language:
 
АНКЕТА
Бихте ли платили за онлайн консултантска услуга?
Не.При никакви условия.
Да.
Да. Всяка услуга си има цена.
   
НАЧАЛО

Compilation.png

Счетоводна къща Миладо предлага на своите клиенти абонаментно счетоводно обслужване , консултации и правно съдействие . Всеки клиент за нас е уникален и заслужава отношение отговарящо на неговите специфични нужди. За нас е важно клиента да разбере, че доверявайки ни се получава партньор които ще защитава интересите му по всяко време . За да бъдат нашите клиенти доволни и качествено обслужени избягваме универсалния подход. Ценовата ни политика е индивидуална и гъвкава  и калкулираме само действително извършената работа.

С уважение и отговорност към поверителността на Вашите данни и права, Ви уведомяваме, че МИЛАДО ООД прие документи, съобразени с Регламент (ЕС) 679/2016 относно защитата на личните данни(GDPR), с които можете да се запознаете тук . 
09-01-2018
Годишна отчетност за дейността на предприятията 2017През 2018 година ще продължи да функционира изграденият от НСИ и НАП единен вход за подаване на годишните отчети за дейността, т.е. ще можете да подадете годишния си отчет за дейността на едно място съгласно Заповед за определянето на реда, начина и
 
08-01-2018
Чек лист Приключване 2017 г. и първи срокове 2018 г.Маркирайте тези процедури, които ще включите в листа. Най-честите случаи са включени по подразбиране. След това може да отпечатате Чек лист Приключване 2017 и Срокове 2018 г. за по-лесното проследяване на сроковете и процедурите за дадената фирма.
 
Търси в документи